Espais de participació

L'Ajuntament de Begues promou la participació ciutadana en la presa de decisions públiques. Amb aquest objectiu s'articulen fórmules estables o projectes puntuals que busquen fer implicar la ciutadania en l'esdevenir públic.

       

Reglaments que regulen la participació ciutadana en serveis municipals:


Comissions, espais de reflexió i fòrums estables de participació ciutadana: