Begues, un dels sis municipis de l'AMB que compleixen la normativa europea de recollida selectiva

La Unió Europea marca l'objectiu d'un 50% de recollida selectiva per al 2020, xifra que Begues ja supera a hores d'ara. Les dades a tota la zona metropolitana són bones en la selecció a la deixalleria, però s'han de potenciar en la selecció per contenidors.

Begues és un dels sis municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (d'un total de 36 poblacions) que ja compleixen amb l'objectiu de la Unió Europea d'arribar al 50% de residus reciclats l'any 2020. Els altres són Castellbisbal, el Papiol, Sant Just Desvern, Tiana i Torrelles de Llobregat.

Tot i això, des del Departament de Medi Ambient de l'AMB s'apunta que hi ha hagut un estancament en la recollida selectiva per contenidors a tota la zona metropolitana. Per aquest motiu, l'ens ha introduït un nou model de gestió per augmentar els índexs de recollida selectiva, ja que el 2025, l'objectiu europeu hauria de ser del 55%.

En aquest sentit, des de l'AMB es marquen com a reptes implementar sistemes d'individualització i incentiu de la recollida com subvencions als ajuntaments o modificacions fiscals en el tractament de residus per a aquells municipis que n'augmentin la recollida selectiva.

Per sobre de la mitjana catalana en generació de residus

L'any passat, a tot el territori metropolità es van generar 1,45 milions de tones de residus municipals, un 2% més que el 2016 i lleugerament per sobre de la mitjana catalana. La generació de residus per habitant cada any és de 456 quilos, sis més que l'any passat, però un 10% menys que la mitjana catalana i també per sota de l'europea.

En xifres absolutes, el 2016 es van produir a Begues 4.451 tones de residus, dels quals es van recollir selectivament 2.193 tones (un 49,2%), tot situant-se en 0’89 quilos per habitant i dia. En aquest darrer any 2017 ja s'ha assolit una recollida selectiva per sobre del 50%. La fracció que més es recull és el residu verd, amb 815 tones anuals, seguit dels voluminosos, amb 229 tones, i paper i cartró (148 tones), orgànica (142 tones), vidre (141 tones) i envasos (80 tones).

En el conjunt de la zona metropolitana, en xifres absolutes, el 2017 es van recollir selectivament 486.664 tones de residus, 12.000 més que el 2016, tot situant-se en el 33,71%, cinc punts per sota de la mitjana catalana. Les fraccions que han incrementat més la seva recollida selectiva són els envasos lleugers (4%), envasos de vidre (5%) i voluminosos (principalment mobles, 2%).

Divendres, 8 de juny de 2018 a les 10:00
Darrera actualització: 08.06.2018 | 11:12