Convocat un Ple Ordinari de l'Ajuntament de Begues per al dimecres, 3 d'octubre

Dilluns, 1 d'octubre de 2018 a les 09:00

La sessió plenària començarà a les set de la tarda i comptarà amb 10 punts a l'ordre del dia i una moció. També hi haurà dos precs i preguntes. La sessió es podrà seguir en directe pel canal audiovisual de l'Ajuntament.

Dimecres, 3 d'octubre, l'Ajuntament de Begues celebrarà un Ple Ordinari. Serà a partir de les set de la tarda. L'ordre del dia serà el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 26 de juliol i de l’acta de la sessió extraordinària del 26 de setembre.

ALCALDIA

2. Despatx oficial.
2.1. Donar compte de Decrets.

HISENDA

3. Aprovació definitiva del Compte General de l’exercici 2016.

4. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2019.

5. Aprovació inicial de la Modificació de Crèdit 8/2018.

SEGURETAT CIUTADANA

6. Aprovació definitiva de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de Begues.

COMUNICACIÓ

7. Aprovació inicial del Reglament Regulador dels Espais d’Informació i Difusió Comunicativa dels grups municipals de l’Ajuntament de Begues.

GENT GRAN

8. Aprovació inicial de l’establiment del Servei Públic de Centre d’Atenció Diürna i de dues Unitats de Convivència per a la gent gran de l’Ajuntament de Begues.

9. Aprovació inicial del Reglament de Règim Intern de l’Espai Municipal de la gent gran, “L’ESPAI NOU” i Reglament del Servei d’Àpats de la gent gran.

RECURSOS HUMANS

10. Autorització de compatibilitat al treballador Sr. Jordi Mas Marimon per a activitats privades.

MOCIONS

11. Moció de l’Associació Catalana de Municipis presentada pels grups municipals PdeCAT, GdeB, TXB i ERC-AM amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre.

RENÚNCIA REGIDORA

12. Donar compte de la renúncia de la regidora Sra. Margarida Camprubí Vendrell del grup municipal Gent de Begues – Candidatura de Progrés.

PRECS I PREGUNTES

13. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM en data 28 de setembre de 2018 (R.E 6339)

14. Precs i preguntes presentats pel grup municipal EB-ICV en data 28 de setembre de 2018 (R.E 6366)

Darrera actualització: 28.09.2018 | 15:20