Convocats dos plens, un d'ordinari i un altre d'extraordinari, per a dimecres, 28 de novembre

Primer se celebrarà el Ple Extraordinari, a les 17.30h. Posteriorment, a les 19h, tindrà lloc la sessió ordinària. Ambdós actes es podran seguir en directe pel canal audiovisual de l'Ajuntament.

Dimecres, 28 de novembre, l'Ajuntament de Begues celebrarà a les 17.30h un Ple Extraordinari, a petició dels grups municipals de l'oposició. I, a les 19h, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària del 3 d'octubre del 2018 i de la sessió extraordinària del 7 de novembre del 2018.

ALCALDIA

1. Donar compte de Decrets de contractació.
2. Donar compte de Decret de delegació de regidories i nomenament com a tinent d’Alcaldia del regidor del grup municipal GdeB-CP Andreu Azaustre López.
3. Donar compte de la dedicació del regidor del grup municipal GdeB-CP Andreu Azaustre López.
4. Donar compte de Decret de nomenament del regidor del grup municipal GdeB-CP Andreu Azaustre López com a membre de la Junta de Govern Local.
5. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost fins al 30 de setembre de 2018.

HISENDA

1. Correcció d’errada material en l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2018.
2. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2019.
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 10/2018 en concepte de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
4. Concertació d'operació de crèdit amb el Banc de Sabadell dins del marc del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona.

RECURSOS HUMANS

1. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 1004, de 27 de setembre de 2018, de reassignació singular dels complements de destí en funció del grup de titulació.

MOCIONS

1. Moció de l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, GdeB-CP i TXB a favor de l’absolució dels presos polítics.
2. Moció de l’Associació de Municipis per la Independència presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, GdeB-CP i TXB de suport a la resolució del Parlament sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència.
3. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, EB-ICV, PP, GdeB-CP i TXB a favor de declarar Begues municipi feminista.

PRECS I PREGUNTES

1. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM en data 23 de novembre de 2018 (R.E. 7893)
2. Preguntes presentades pel grup municipal EB-ICV en data 23 de novembre de 2018 (R.E. 7898)

Tots dos plens es podran seguir en directe a través del servei de VideoActa.

Dilluns, 26 de novembre de 2018 a les 09:00
Darrera actualització: 29.11.2018 | 15:07