Comunicació d'obres excloses de llicència

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
- No suposi muntatge de bastides.
- No afecti l'estructura de l'edifici.
- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
- En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres. 

Per començar la tramitació cliqueu aquí.

Quin cost té:

segons ordenança fiscal núm. 23

Cal aportar:

  • fins que no estiguin elaborats els impressos definitius, caldrà efectuar consulta prèvia al Servei tècnic municipal
Darrera actualització: 11.04.2018 | 13:42