Llicència ambiental (Annex II)

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

Per començar la tramitació cliqueu aquí.

Quin cost té:

D'acord amb l'ordenança fiscal núm. 24

Cal aportar:

  • -En cas de tramitació presencial, caldrà adjuntar CD del projecte tècnic -En cas de presentació telemàtica, en un termini màxim de 10 dies caldrà presentar 1 exemplar del projecte en format paper
Darrera actualització: 11.04.2018 | 14:03