Llicència d'obres menors

Quin cost té:

d'acord amb les ordenances fiscals 5 i 23

Quan es dóna resposta:

el termini màxim que l'administració té per resoldre és d'un mes

Qui pot sol·licitar-ho:

qualsevol persona, preferentment el propietari

Cal aportar:

 • d'entre els següents documents, aquells que correspongui, en funció del tipus d'obra (es recomana que s'efectuï consulta prèvia al servei tècnic municipal)
 • TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
 • - En el seu cas, projecte tècnic visat, Memòria (memòria valorada, plànols,amidaments i pressupost), o croquis, segons s'escaigui
 • -En el seu cas, full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres
 • -Imprès de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç

 • En cas que sigui necessari presentar la documentació tècnica indicada en el primer punt, se n'haurà de lliurar dos exemplars en format paper en el termini de deu dies naturals des de la presentació telemàtica de la sol·licitud
 • TRAMITACIÓ PRESENCIAL
 • - En el seu cas, dos exemplars en format paper del projecte tècnic visat, Memòria (memòria valorada, plànols,amidaments i pressupost), o croquis, segons s'escaigui
 • -En el seu cas, full d'assumeix la direcció de l'arquitecte tècnic director de l'execució de les obres
 • - En cas que sigui necessari presentar la documentació tècnica indicada en el primer punt, se n'haurà de lliurar un CD en el termini de deu dies naturals des de la presentació de la sol·licitud
 • - Imprès de sol·icitud que trobareu en aquest enllaç

Canals de tramitació:

 • Presencial

  presencial telemàticament

Darrera actualització: 11.07.2017 | 17:44