Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

  • Sol·licitud llicència i/o conducció animals potencialment perillosos

  • Fotocòpia DNI, passaport o carnet de conduir
  • Declaració responsable de l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
  • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del seu pagament
  • Certificat de capacitat física i aptitud psicológica
  • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip
  • Autorització al registre central de penals

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Avinguda Torres Vilaró, 4 - 08859 Begues - Barcelona
Telèfon: 936 390 538
Correu electrònic: begues@begues.cat
Lloc web: www.begues.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14h. Els dimecres a la tarda de 17.30 a 19.30h. Horari d'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre). De dilluns a divendres de 9 a 14h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 25.04.2017 | 13:58