Ordenança fiscal nº 23 taxa per llicències o la comprovació de comunicacions prèvies, i per altres serveis urbanístics 2017

Dijous, 19 de gener de 2017 a les 09:00
Darrera actualització: 19.01.2017 | 08:30