Ordenança Fiscal nº 30 taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 2018

Dijous, 11 de gener de 2018 a les 00:30
Darrera actualització: 23.01.2018 | 11:26