Ordenança Fiscal nº 31 taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 2018

Dijous, 11 de gener de 2018 a les 00:31
Darrera actualització: 23.01.2018 | 11:26