Ordenança Fiscal nº 32 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construccció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 2018

Dijous, 11 de gener de 2018 a les 00:32
Darrera actualització: 23.01.2018 | 11:26