Ordenança Fiscal nº 36 taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o actuacions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 2018

Dijous, 11 de gener de 2018 a les 00:36
Darrera actualització: 23.01.2018 | 11:27