Ordenança Fiscal nº 23 taxa per llicències o la comprovació de comunicacions prèvies, i per altres serveis urbanístics 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 00:55
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:37