Ordenança Fiscal nº 29 taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada del domini públic local 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 01:25
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:39