Ordenança Fiscal nº 30 taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 01:30
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:40