Ordenança Fiscal nº 31 taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 01:35
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:40