Ordenança Fiscal nº 32 taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 01:40
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:40