Ordenança Fiscal nº 33 taxa per les entrades de vehicles i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i talls o restriccions de circulació per actuacions especials 2019

Dilluns, 7 de gener de 2019 a les 01:45
Darrera actualització: 07.01.2020 | 15:41