Nova etapa a la piscina municipal

Aquest mes de març comencen a aplicar-se millores a l’equipament un cop ha passat a ser de gestió directa municipal

La piscina municipal de Begues ha iniciat una nova etapa amb el recent canvi de gestió que ha experimentat. L’equipament deixava de ser gestionat per l’empresa concessionària que se n’ha encarregat al llarg dels darrers 14 anys per passar a la gestió directa de l’Ajuntament. La decisió venia motivada per la voluntat del consistori de millorar i potenciar els serveis d’activitat física a disposició de la ciutadania a Begues.

Aquest mateix mes de març ja s’han anunciat les primeres actuacions en l’equipament esportiu. En concret es procedirà a la millora de l’aixeteria i de l’abastiment d’aigua calenta als vestidors. Paral·lelament també es treballa en la reordenació dels horaris i competències de les persones que hi treballen. En aquest sentit cal destacar el reforç que s’ha dut a terme a la recepció.

El procés que culmina en el canvi de model de gestió ve motivat per la decisió municipal d’establir mesures que millorin el servei i augmentin la satisfacció de les persones usuàries de la piscina. Per aquest motiu es va demanar prèviament el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest ens va oferir finançament per a la realització d’un estudi que establís el sistema més adequat per a dirigir la piscina. El treball va concloure que la gestió directa és el sistema recomanable en aquest cas. Així, mentre en la gestió indirecta una empresa concessionària assumeix els ingressos i despeses derivats del servei públic, en la gestió directa l’Ajuntament assumeix totes les competències en quant a ingressos i despeses i la direcció de la política esportiva i millores que s’han de desenvolupar en l’equipament.

A partir d’aquí, i un cop finalitzava la concessió, des de l’Ajuntament de Begues es posava en marxa un procés de licitació del servei per al que es van presentar dues ofertes i que finalment, seguint escrupolosament els criteris establerts, recau sobre l’empresa Llop Serveis.

L’Ajuntament va contractar conjuntament amb la Diputació de Barcelona l’empresa Rumbs, especialitzada en la gestió i la consultoria esportiva, per fer una auditoria tècnica i per dirigir la piscina els primers 8 mesos d’aquesta nova etapa. D’aquesta manera l’empresa concessionària, Llop, és responsable i gestiona el dia a dia del servei, mentre que Rumbs tutela i dirigeix l’equipament conjuntament amb l’Ajuntament de Begues.

La nova empresa responsable del servei ha subrogat la totalitat del personal que en el moment de la finalització de la concessió estava treballant en l'empresa concessionària, tal i como s'estipula en la normativa vigent. A partir d'ara complementarà la plantilla amb noves ofertes de llocs de treball segons les necessitats que es vagin donant.

L'Ajuntament vol assegurar l'etapa de transició d'un model de gestió indirecta a través d'una concessionària a un model de gestió directa desenvolupat pel propi consistori, donat que ha rebut inicialment les instal·lacions i el servei per part de l'anterior concessionari amb diferents mancances i irregularitats.

Divendres, 10 de març de 2017 a les 13:40
Darrera actualització: 13.03.2017 | 09:37