Convocat aquest dimecres el ple municipal en sessió ordinària

La sessió ha estat convocada a les 19 h i es podrà seguir també en línia

Aquest proper dimecres 29 de març està convocat el ple municipal en sessió ordinària a partir de les 19 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Begues. L’ordre del dia a tractar serà:

1. Aprovació de l’acta de les sessions anteriors de data 01.02.2017 extraordinària i 01.02.2017 ordinària.

ALCALDIA

2. Despatx oficial.
Donar compte Decrets de personal

HISENDA

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2017. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 

MOCIONS

4. Moció presentada pels grups municipals CIU, GDEB, TXB, ERC-AM i EB-ICV d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.

5. Moció presentada pels grups municipals CIU, GDEB, TXB, ERC-AM, EB-ICV d’adhesió a la campanya “Casa nostra és Casa vostra”

6. Moció presentada pels grups municipals CIU, GDEB, TXB, ERC-AM, EB-ICV en condemna a la judicialització de la política per part de l’Estat Espanyol.

7. Moció presentada pels grups municipals CIU, GDEB, TXB, EB-ICB per defensar els treballadors i treballadores del sector de restauració de l’aeroport del Prat-Barcelona.

8. Moció presentada pel grup municipal PP per demanar l’ampliació dels horaris, a la franja de nit, de la biblioteca La Ginesta. 

PROPOSTA D’ACORD PRESENTADA PEL PP DE BEGUES

9. Creació d'una comissió informativa especial que investigui els fets ocorreguts i les possibles responsabilitats que es puguin derivar dels antecedents del contracte de gestió indirecta mitjançant concessió del servei públic de la piscina municipal.

PRECS I PREGUNTES

10. Preguntes presentades pel grup municipal PP en 16 de març de 2017, R.E. 1624.

11. Precs i preguntes presentats pel grup municipal EB-ICV en data 24 de març de 2017, R.E. 1754.

12. Precs i preguntes presentats pel grup municipal ERC-AM en data 24 de març de 2017, R.E. 1768.
 

El ple podrà també seguir-se en línia a través d'aquest mateix web.

Dilluns, 27 de març de 2017 a les 09:20
Darrera actualització: 27.03.2017 | 09:22