Ordenança Fiscal nº 30 taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 2018

Divendres, 12 de gener de 2018 a les 00:00
Darrera actualització: 12.01.2018 | 08:22