Ple ordinari del mes de setembre

Dilluns, 28 de setembre de 2009 a les 00:00
La sessió se celebrarà el dimecres dia 30 a les 19.00 hores a l'ajuntament

 

Ordre del dia   1.       Aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 29/7/09 i extraordinària de 16-9-09.   2.       Despatx oficial. Donar compte decrets.   3.       Aprovació del compte general de l’exercici 2008.   4.       Acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per tal de determinar nous tipus de gravamen.   5.       Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2010.
  6.       Modificació de crèdit 11/2009. Suplement de crèdit i crèdit extraordinari.   7.       Ratificació de l’acord de la Junta de Govern de data 29.07.2009 d’aprovació de la Modificació del contracte de serveis de neteja viària i neteja d’edificis i dependències municipals.   8.     Aprovació provisional modificació puntual del Pla General núm. 12: modificació d’alguns articles de la normativa urbanística.   9.       Precs i preguntes.
Darrera actualització: 09.08.2016 | 09:37