Convocat un Ple Ordinari de l'Ajuntament de Begues per al dimecres, 25 de setembre

Dilluns, 23 de setembre de 2019 a les 10:00

La sessió plenària començarà a les set de la tarda i comptarà amb 11 punts a l'ordre del dia i 3 mocions. També hi haurà precs i preguntes. La sessió es podrà seguir en directe pel servei de VideoActa.

L'ordre del dia serà el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 10 de juliol de 2019 i de la sessió extraordinària de data 24 de juliol de 2019.
 2. Donar compte dels decrets de contractació i nomenament de personal.
 3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal a 30 de juny de 2019.
 4. Ratificació de l’acord de designació de festes locals 2020.
 5. Aprovació de les xifres oficials de població resultants de la revisió del padró municipal referides a 1 de gener de 2019.
 6. Renovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Begues a l’Associació de Municipis per la Independència.
 7. Aprovació del compte general de l’exercici 2017.
 8. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2019, en concepte de suplement de crèdit.
 9. Aprovacio de l’acta de delimitació entre els termes municipals de Begues i Gavà.
 10. Adhesió de l’Ajuntament de Begues al manifest per la vaga mundial pel clima.
 11. Donar compte de la carta subscrita per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, les entitats municipalistes (FMC i ACM) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, enviada conjuntament a la companyia Endesa en relació amb els talls de subministrament

MOCIONS

 1. Moció presentada pel grup municipal BEC per a la defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a la tasca de l’ONG proactiva Open Arms.
 2. Moció presentada pel grup municipal CUP Begues – AMUNT contra el projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Llei Aragonés).
 3. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i JxCAT en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.

PRECS I PREGUNTES

 1. Prec presentat pel grup municipal Cs per a la millora de l’atenció sanitària d’emergència i habilitar heliports al terme municipal.
 2. Prec presentat pel grup municipal PSC-CP sobre la creació d’un espai permanent i posterior Museu d’Arts i Oficis tradicionals a Begues.
 3. Pregunta presentada pel grup municipal PSC-CP en relació amb el compliment de normatives.
 4. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM sobre la necessitat de gaudir del servei de bicicletes elèctriques compartides metropolitanes, E-Bicibox, a Begues.
 5. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM sobre la necessitat d’un Pla d’Actuació Municipal per la legislatura 2019-2023.
 6. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM sobre la necessitat de conèixer el contingut del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Begues.
 7. Prec presentat pel grup municipal ERC-AM sobre la necessitat d’adherir-se als actes de la setmana europea de la mobilitat sostenible i segura 2020.
 8. Prec presentat pels grups municipals ERC-AM, PSC-CP, CS, CUP Begues – AMUNT i BEC per aconseguir l’accés, els dies lectius en horary complert, als despatxos de l’Ajuntament.
Darrera actualització: 23.09.2019 | 11:24