Inversió, servei públic i contenció fiscal: eixos del pressupost municipal de 2019

Dijous, 3 de gener de 2019 a les 09:00

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Begues ha aprovat de forma inicial els comptes per a l'exercici de 2019. Un pressupost de 8.787.386,09 € que ha comptat amb els vots a favor dels grups del PDeCAT, GdB i TxB, l'abstenció d'ERC-AM i els vots en contra d'EB-ICV i PP.

El pressupost municipal per al 2019 manté la línia de treball engegada al llarg d’aquesta legislatura: avançar en el desenvolupament del poble i dels serveis que s'ofereixen a la ciutadania, sense que això suposi un increment de la pressió fiscal a les famílies o un endeutament insostenible per a l'administració local. L'alcaldessa de Begues, Mercè Esteve, ha defensat els comptes municipals per a 2019 en tant que "són la culminació del treball que s’ha realitzat els anys precedents. Hem pres les mesures necessàries per a que les obligacions amb l’Ajuntament no fossin un entrebanc econòmic per als veïns i les veïnes, i ho hem fet sense renunciar a l’aspiració de continuar creixent i millorant en els serveis que posem a la seva disposició".

Inversions al servei de la Gent Gran, l'Esport, la Cultura i la Sostenibilitat

El capítol d’inversions presenta un import de 609.394,02 €, destinats a projectes de desenvolupament municipal. Les principals inversions són per a una part de la construcció del Centre de Prestació de Serveis a la Gent Gran (126.000 €) i l’adquisició d’un terreny annex a l'actual zona esportiva (133.000 €), amb la vista posada en una futura ampliació d'aquestes instal·lacions. També es destinen recursos al desenvolupament i millora d'equipaments ja existents, com són el Centre Cívic i Biblioteca (25.000 €) i la Piscina Municipal (63.000 €). Inversions que arriben a tots els barris del municipi, com la nova xarxa ciclable que s'executarà a Begues Parc (54.000 €), la qual està cofinançada per la Diputació de Barcelona. La mateixa Diputació ha atorgat una segona subvenció per a la construcció dels nous vestidors i serveis a les entitats esportives, per un import de 60.088,86 €.

Millor gestió de la despesa

L'Ajuntament segueix reduint el consum de subministraments (per a 2019 es preveu una davallada de 12.589 €) i augmenta l'eficàcia de la prestació de serveis gràcies a la millora en contractes externs (com el de la recollida d'escombraries) o la internalització de determinats serveis municipals (informàtica o serveis auxiliars). Sí que augmenta un 2,7% la despesa de personal, motivada principalment per l’actualització dels nivells del complement de destí dels treballadors municipals. "La majoria d’ells tenien uns nivells inferiors al que estableix la normativa vigent pel lloc de treball que ocupen. La voluntat d’aquest govern ha estat atendre aquesta justa reivindicació del personal, que feia anys que duia a terme", segons l'alcaldessa, Mercè Esteve.

Els ingressos municipals

El govern municipal continua recorrent a finançament d'altres administracions per a fer front a les necessitat de desenvolupament de Begues. Es preveu un augment de les aportacions del conjunt d'administracions en concepte de subvencions, ajudes o aportacions al sosteniment de serveis municipals. Pel que fa a als ingressos per taxes i impostos, l'alcaldessa ha manifestat que "la voluntat de protegir la població a través de les polítiques fiscals del municipi s’ampliarà l’any vinent amb l’entrada en vigor de les noves bonificacions en l’IBI  per a famílies nombroses, amb els increments de les bonificacions en l’impost de vehicles per a vehicles poc contaminants i amb l’increment de les bonificacions de la plusvàlua". Cal recordar que aquest 2019 finalitza l’actualització dels valors cadastrals promoguda per un altre govern i que s’ha dut a terme durant els últims 10 anys. Un procés que "des del consistori s’ha contingut a través de mesures com la disminució del tipus impositiu de l’IBI o l’aplicació de coeficients correctors dels valors cadastrals".  

 

Darrera actualització: 31.12.2018 | 12:33