Alta al Padró Municipal d'Habitants

 • Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'estat espanyol o procedents d'altres països.
 • Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona major d'edat (les persones majors de 16 anys són emancipades i, a nivell de Padró, poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició de persona emancipada).

- Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Cal aportar:

 • Document identificatiu de la/les persona/es que es dona d'alta

  - En el cas de majors d'edat: DNI, passaport o permís de conduir

  - En el cas de menors d'edat: DNI o passaport + llibre de família

 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament

  -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat o contracte de lloguer o rebut expedit per companyia subministradora d'aigua, llum o electricitat. Si aquests documents van a nom d'una altra persona: autorització d'aquesta.

  -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat.

 • Autorització d'empadronament en col·lectiu

  Autorització de la persona que ostenta la direcció de l'establiment, NOMÉS en el cas de tractar-se d'empadronaments en establiments col·lectius.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Porteu la documentació requerida a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ Major, 14) el dia que vingueu a fer el tràmit de forma presencial.

Darrera actualització: 12.03.2019 | 12:55