Ple Extraordinari 28.11.2018

Ja podeu consultar la videoacta del Ple extraordinari del 28 de novembre de 2018.

L'Alcaldia va convocar aquest Ple en virtut de l'article 46.2 a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple va ser petició dels regidors Jaume Olivella Riba, Ramon Guasch Viñas, Josefa Redondo Solís, Josep Atsuara i Soriano i Pere Ventura Santiago, que el van sol·licitar com a representants de més de la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, en virtut de la normativa corresponent.

Divendres, 23 de novembre de 2018 a les 00:00
Darrera actualització: 14.12.2018 | 15:30