Ple Ordinari 29/11/2017

Dimarts, 12 de desembre de 2017 a les 00:00

Dimecres 29 de novembre de 2017, a les 19 hores, a la sala de sessions d’aquesta casa consistorial.

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 04.10.2017.

2. Despatx oficial.
a. Donar compte Decrets de personal.
b. Donar compte Decret d’implementació de la videoacta a les sessions de ple municipal.

3. Extinció del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Begues i INCASÒL per a la construcció d’habitatges de protecció oficial i renúncia a la superfície de la finca per part de l’INCASÒL, amb reversió a favor de l’Ajuntament.

4. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2018.

5. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 10/2017.

6. Mocions.

7. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 12.12.2017 | 13:53