Ple Ordinari 30.05.2018

Divendres, 25 de maig de 2018 a les 00:00

Ja podeu consultar la videoacta del Ple ordinari del dia 30 de maig de 2018.

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 04.04.2018, ordinària.

ALCALDIA

2. Despatx oficial.

2.1. Donar compte Decrets.

2.2. Donar compte de l’Estat d’Execució del Pressupost corresponent al primer semestre de 2018.

3. Presa de possessió del Sr. Pere Ventura Santiago en el càrrec de regidor pel grup municipal Entesa Begues – Iniciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament.

URBANISME

4. Aprovació provisional modificació puntual Pla General 26: modificació de l’assignació d’usos de la parcel·la d’equipament del C/ Ferran Muñoz, 3.

HISENDA

5. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 4/2018.

6. Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 39, reguladora de la taxa per la prestació del servei de la Llar d’Infants.

MOCIONS

7. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB i TXB per instar al Govern de l’Estat Espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la Generalitat per a l’educació de 0 a 6 anys.

8. Moció presentada pels grup municipals EB-ICV i PP instant al Govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals.

9. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, ERC-AM, GdeB i TXB enfront de la injustícia i en defensa de la llibertat.

10. Moció de l’ACM presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB i ERC-AM en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció sanitària.

11. Moció presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM i EB-ICV en suport al professorat del IES Palau de Sant Andreu de la Barca.

12. Moció presentada pels grups municipals EB-ICV, PDeCAT, ERC-AM, PP i GdeB per a mostrar el rebuig a la sentencia de l’AP de Navarra en el cas “La Manada”.

13. Moció presentada pels grups municipals EB-ICV i PP relativa a delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els Ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.

14. Moció presentada pels grups municipals EB-ICV, PDeCAT, ERC-AM, PP i GdeB contra les massacres comeses per les forces armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza.

15. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM, PDeCAT, EB-ICV i PP sobre les millores del sistema Educatiu.

PRECS I PREGUNTES

16. Precs i preguntes presentats pel grup municipal EB-ICV, amb R.E. 3482.

17. Precs i preguntes presentats pel grup municipal ERC-AM, amb R.E. 3490.

Darrera actualització: 27.07.2018 | 11:42