Itinerari 'El nord per camins tradicionals'

Passejada de l'església vella de la Rectoria fins a Begues Parc.

 

Carrer Rectoria

Església vella de Sant Cristòfor
Construïda el s.XVI sobre l'església primitiva, probablement romànica (s.X). Va deixar d'estar en servei quan al s.xX es va construir l'església nova al centre urbà.
Adossada hi ha la rectoria vella, datada d'almenys el s.xIlI, amb ampliacions i reformes posteriors.
Nucli antic de la Rectoria
Construït a partir de 1830 en terres del bisbat amb la finalitat de donar protecció i recursos (censos) al rector, que fins aleshores vivia en descampat. Les cases del carrer Sant Cristòfol, Cal Traginer i Cal Fusteret, van ser construïdes durant el s.XIX, mentre que Cal Gaietano podria ser del s.XVIII.

Carretera de Sant Climent

Creu de Terme
Construïda l'any 13.. a l'encreuament del camí Ral de Barcelona a Vilafranca amb el camí que duia a l'església. Als anys 30-40, la creu original es va traslladar davant de l'església nova del poble, mentre que uns metres a llevant de l'antic emplaçament es va restituir una copia sobre la base de pedra (gres vermell) original.
Can Grau del Coll
Masia ja esmentada al s.XIII amb elements romànics i gòtics. Situada al Coll de Begues, just en el punt on el camí Ral de Barcelona arribava al pla de Begues. Antigament havia estat un hostal anomenat Mas Albareda i abans Mas Conquista.

Enllaç amb el camí ral a Sant Climent i amb el camí de Torrelles.

Cal Campaner
Casa d'estil modernista construïda als anys vint i on van viure els darrers campaners de l'església vella.
Can Amell
Casal del s.XIX que actualment forma part del col·legi Sant Lluís de Pla i Amell.
Cal Ros
Masia del s.xIX.
Mas de l'Alzina
Masia esmentada ja al s.XV. Sembla que antigament es trobava en un altre indret més a llevant, d'on va ser desplaçada per motius desconeguts.
La Casota
Masia del s.XIX, anomenada així per ser el nom que en donaven durant els anys en que va estar a mig construir.

Zona de trobada

Barraca de vinya
Conservada en terreny públic, actualment zona verda municipal

Cal Batlle Vell
Masia del s.XIX també anomenada Cal Corberó (antics propietaris).
Cal Cataquero
Masia del s.XIX amb afegits posteriors.
Cal Barreres
Conjunt de masies del s.XVIII-XIX.
Can Figueres .
Masia esmentada amb aquest nom des del s.XVIII.
Can Pau
Antiga masia del s.XVI, abans anomenada Mas Panyella de la Figuera.

Enllaç amb el camí de la Creu d 'Ardenya.

Cal Gepet
Masia amb data d'origen desconegut, probablement del s.XIX. Va ser ampliada i reformada al s.XX i actualment es troba en procés d'enrunament.

Can Sadurní
Important masia del s. XVI, abans anomenada Mas de l'Espluga, en referència a la cava situada a la proximitat, de gran interès arqueològic Hi ha les caves Montau de Sadurní, i el restaurant de Can Sadurní.
El Pi Gros
Restes del pi pinyer així anomenat, d'uns 400 anys d'edat en morir. L'any 1977- va caure després d'un període de pluges i vent. Havia estat el pi pinyer de capçada més ample de Catalunya.
Begues Parc (Carrer Ebre í avinguda Sadurní)
Urbanització construïda als anys 60 al peu del desaparegut Mas Trujols (s.XVI).
Passant pel carrer Ebre s'observa una barraca de vinya dins d'un parcel·la.

Enllaços amb el poble:
Des de Bon Solei a la Casota, de l'església a Cal Barreres, i de Santa EuIàlia a Can Pau i Can Sadurní.

Darrera actualització: 26.01.2018 | 17:52